Sankcijos nubaus Rusiją, bet ar sustabdys V.Putiną?

Pagaliau įvestos tikrai rimtos ES ir JAV sankcijos Rusijai. Jos įvestos trims mėnesiams, žinant, kad sankcijos turės ir grįžtamąjį poveikį ES šalims. Skaudžiausiosos jos, matyt, bus Vokietijai. Numatomas nuostolis vokiečių ekonomikai, anot “Die Welt”, sudarys 1,3 proc. šalies BVP. Rimtų nuostolių patirs Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir kitų ES šalių ekonomikos.

Lenkija – artima ar tolima, svetima ar draugiška?

Pažįstu keletą savo kolegų Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarų, kurie niekada nebuvo Lenkijoje, bet turi išankstinę neigiamą nuomonę apie ją. Tos nuomonės, daugiausia paveldėtos iš tėvų ar senelių, suformuotos gandų ir sąmokslo teorijų jie, matyt, jau niekada nepakeis. Lenkija jiems liks tolima, nepažįstama ir svetima šalis, kurioje nesusikalbėsi nei lietuviškai, nei rusiškai.

Futbolas, diplomatija ir karas Ukrainoje

Tuo metu, kai vyko Pasaulio futbolo čempionato finalas tarp Argentinos ir Vokietijos, VIP tribūnose šalia FIFA prezidento, šveicaro J.S.Blatterio iš vienos pusės sėdėjo Vokietijos kanclerė A.Merkel, o iš kitos – Rusijos prezidentas V.Putinas. Vėliau Brazilijos prezidentė D.Rosseff, sėdėjusi šalia A.Merkel, užleido savo vietą V.Putinui, kuris atsidūrė šalia vokiečių kanclerės.

Kvailiausias karas, kurį kada nors kariavo Rusija

Karas su Ukraina – tai kvailiausias karas kokį kada nors kariavo Rusija. Taip nelabai garsiai tvirtina liberalesnė Rusijos politinio elito dalis. Ji yra susirūpinusi savo nekilnojamuoju turtu Europoje ir JAV bei milijardinių sąskaitų saugumu Vakarų bankuose. Apie tai rašo lenkų žurnalas “Polityka”, pasiremdamas savo šaltiniais Kremliaus aplinkoje.

Kodėl gera sirgti už silpnesnį?

Nepaisant to, kad šiandien Lietuvoje futbolas yra labai neaukšto lygio, o Futbolo federacijos valdininkų sirgaliai tiesiog nekenčia, kaltindami juos korupciniais sandėriais, ir kad federacijos prezidentas, švelniai tariant, daugeliui sirgalių nekelia pasitikėjimo, lietuviai ir lietuvės mėgsta futbolą.

Vakarų ir maskvėnų civilizacijų susidūrimas Ukrainoje

Vakarams laimėjus šaltąjį karą prieš Rusiją ir JAV tapus vienintele supervalstybe, atrodė, kad antrąja pasauline galia turėtų tapti suvienyta Europa, o tiksliau ekonominė Europos Sąjungos galybė. Tačiau šiai Samuelio Huntingtono pranašystei nebuvo lemta išsipildyti. Europos ekonominė galia nevirto jos politine ir karine galia, o Rusija per du dešimtmečius su Vakarų šalių pagalba atkūrė savo karinę galią ir vėl pasijuto pasauline galybe.

Europa bejėgiškai stebi artėjančią tragediją

Tuo metu, kai Lietuvoje vyko pirmasis prezidento rinkimų turas, Ukrainos rytuose – Donecke ir Luhanske – automatais ginkluoti separatistai, remiami Maskvos, bandė daryti referendumą. Žmonių susirinko daug. Bet kiek jų buvo iš tikrųjų, niekas nežino, nes nebuvo ir rinkėjų sąrašų. Visi susirinkusieji atvirai balsavo už tai, kad Doneckas būtų atskira respublika, o pasiskelbęs Donecko prezidentas kreipėsi į Rusiją, prašydamas sritį prijungti prie Rusijos.